Forvaltningsdatabasen

Norges brannskole

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 4 6 10 4 5 9 1 1
1981 4 6 10 4 5 9 1 1
1982 5 6 11 5 5 10 1 1
1983 6 6 12 6 3 9 3 3
1984 6 6 12 6 3 9 3 3
1985 6 6 12 6 3 9 3 3
1986 6 6 12 6 3 9 3 3
1987 6 6 12 6 3 9 3 3
1988 5 6 11 5 4 9 2 2
1989 5 6 11 5 4 9 2 2
1990 6 5 11 6 4 10 1 1
1991 6 3 9 6 3 9
1992 8 4 12 8 4 12
1993 16 11 27 16 5 21 6 6
1994 18 11 29 18 5 23 6 6
1995 17 13 30 17 5 22 8 8
1996 17 12 29 17 5 22 7 7
1997 15 13 28 15 8 23 5 5
1998 13 13 26 13 8 21 5 5
1999 22 14 36 22 7 29 7 7
2000 22 15 37 22 11 33 4 4
2001 24 16 40 23 10 33 1 6 7
2002 24 17 41 23 9 32 1 8 9
2010 30 19 49 30 12 42 7 7
2011 33 20 53 32 12 44 1 8 9
2012 35 17 52 33 11 44 2 6 8
2013 35 20 55 34 12 46 1 8 9
2014 36 19 55 36 11 47 8 8
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 50 48 54 50
1981 51 48 55 50
1982 40 52 46 40 56 48
1983 41 49 45 41 46
1984 42 50 46 42 47
1985 40 47 44 40 46
1986 41 48 45 41 47
1987 42 49 45 42 48
1988 42 50 46 42 48
1989 40 51 46 40 47
1990 43 52 47 43 48
1991 43 46 43 46
1992 42 40 42 40
1993 44 38 41 44 33 41 43 43
1994 44 42 43 44 38 42 45 45
1995 44 42 43 44 41 43 43 43
1996 45 43 44 45 40 44 46 46
1997 47 44 46 47 41 45 50 50
1998 47 45 46 47 41 45 50 50
1999 43 45 44 43 44 44 45 45
2000 43 43 43 43 41 42
2001 44 43 43 43 42 42 44 47
2002 44 42 43 43 43 43 41 43
2010 46 47 47 46 48 47 47 47
2011 45 48 46 45 47 45 50 51
2012 46 50 47 46 49 46 51 52
2013 48 48 48 47 48 48 48 50
2014 47 48 47 47 45 47 51 51

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.1968* Horisontal – og vertikal flytting

(Enheten rapporterer til ny overordnet og samtidig endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå

Fra 1968 overtok staten driften av brannskolen.

01.05.1993 Fysisk omlokalisering

Lokalisering: 1852 Tjeldsund

I 1990 ble det besluttet at skolen skulle flyttes til Tjeldsund kommune i Nordland. Flyttingen blir gjennomført fra 1. mai 1993.

Norges brannskole overtok og flyttet inn i anleggene til tidligere Nordnorsk opplæringssenter for oljepersonell (NNO) på Fjelldal. Virksomheten til NNO, som ble etablert i 1979, ble videreført gjennom Markedsavdelingen ved Norges brannskole. Etter en utbygging til vel 40 millioner kroner, ble Norges brannskole offisielt åpnet 19. oktober 1994.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.