FORVALTNINGSDATABASEN

Norsk lokalhistorisk institutt

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 2 5 7 2 1 3 4 4
1981 2 5 7 2 1 3 4 4
1982 4 3 7 4 4 3 3
1983 2 3 5 2 2 3 3
1984 3 3 6 3 3 3 3
1985 2 4 6 2 1 3 3 3
1986 1 4 5 1 1 2 3 3
1987 1 5 6 1 1 2 4 4
1988 1 3 4 1 1 2 2 2
1989 1 4 5 1 1 2 3 3
1990 3 3 6 2 1 3 1 2 3
1991 2 2 4 2 1 3 1 1
1992 2 4 6 2 2 4 2 2
1993 2 3 5 1 1 2 1 2 3
1994 1 4 5 1 2 3 2 2
1995 1 4 5 1 2 3 2 2
1996 2 5 7 2 3 5 2 2
1997 2 4 6 2 2 4 2 2
1998 3 3 6 3 2 5 1 1
1999 1 5 6 1 3 4 2 2
2000 1 5 6 1 3 4 2 2
2001 2 3 5 2 2 4 1 1
2002 2 2 4 2 1 3 1 1
2003 3 2 5 3 1 4 1 1
2004 2 4 6 2 2 4 2 2
2005 3 4 7 3 2 5 2 2
2006 3 4 7 3 3 6 1 1
2007 3 3 6 2 2 4 1 1 2
2008 3 4 7 3 3 6 1 1
2009 7 4 11 5 2 7 2 2 4
2010 3 4 7 2 2 4 1 2 3
2011 5 4 9 3 4 7 2 2
2012 6 5 11 3 2 5 3 3 6
2013 8 4 12 5 3 8 3 1 4
2014 8 3 11 5 2 7 3 1 4
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 45 47
1981 48 49
1982 50
1983 57
1984 54
1985 57
1986 52
1987 50 50
1988
1989 50
1990 50
1991
1992 46
1993 51
1994 50
1995 43
1996 40 41 41
1997 44
1998 46 48
1999 42 41
2000 43 44
2001 45
2002
2003 50
2004 45
2005 46 51
2006 47 48
2007 47
2008 45 45
2009 43 40 45 42
2010 43
2011 51 45 46
2012 48 43 45 54 38
2013 45 46 52 53
2014 46 45 53 52

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.1978* Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 08 Fritid, kultur og religion
Type enhet: Nasjonal organisasjon

Etablert som eget statlig institutt ved Stortingsvedtak 1.1.1978.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.