FORVALTNINGSDATABASEN

Statens lånekasse for utdanning

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 76 197 273 73 141 214 3 56 59
1981 81 201 282 79 138 217 2 63 65
1982 82 208 290 81 136 217 1 72 73
1983 86 224 310 81 145 226 5 79 84
1984 85 233 318 81 146 227 4 87 91
1985 92 229 321 88 143 231 4 86 90
1986 87 225 312 83 137 220 4 88 92
1987 83 210 293 80 133 213 3 77 80
1988 89 215 304 87 143 230 2 72 74
1989 87 220 307 86 140 226 1 80 81
1990 91 207 298 87 136 223 4 71 75
1991 89 198 287 85 130 215 4 68 72
1992 88 200 288 84 130 214 4 70 74
1993 96 198 294 91 128 219 5 70 75
1994 98 191 289 92 124 216 6 67 73
1995 100 199 299 96 138 234 4 61 65
1996 107 203 310 102 150 252 5 53 58
1997 111 209 320 106 146 252 5 63 68
1998 106 204 310 98 142 240 8 62 70
1999 113 200 313 102 145 247 11 55 66
2000 120 222 342 108 163 271 12 59 71
2001 131 235 366 120 174 294 11 61 72
2002 133 241 374 123 181 304 10 60 70
2003 130 232 362 122 170 292 8 62 70
2004 134 239 373 125 178 303 9 61 70
2005 138 240 378 132 174 306 6 66 72
2006 135 216 351 129 153 282 6 63 69
2007 126 209 335 121 146 267 5 63 68
2008 115 207 322 110 147 257 5 60 65
2009 120 198 318 114 148 262 6 50 56
2010 127 196 323 121 151 272 6 45 51
2011 124 188 312 119 143 262 5 45 50
2012 123 190 313 115 144 259 8 46 54
2013 127 190 317 118 147 265 9 43 52
2014 136 184 320 126 147 273 10 37 47
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 40 45 43 40 44 43 47 46
1981 39 46 44 40 45 43 48 47
1982 40 46 44 40 45 43 48 48
1983 40 46 44 40 44 43 31 50 48
1984 40 45 44 41 44 43 48 47
1985 39 46 44 39 45 43 48 48
1986 41 47 45 40 45 43 49 49
1987 41 47 45 41 46 44 49 49
1988 42 45 44 42 44 43 48 49
1989 41 45 44 41 44 43 46 46
1990 41 45 44 42 45 43 47 46
1991 42 45 44 43 45 44 47 46
1992 43 45 44 43 45 44 45 45
1993 42 44 44 42 44 43 46 45 45
1994 41 45 44 41 46 44 39 43 43
1995 42 43 43 42 43 43 44 44
1996 42 43 43 42 43 42 51 45 45
1997 43 43 43 43 43 43 52 42 43
1998 44 43 43 44 43 43 47 43 43
1999 44 43 43 43 42 42 51 44 45
2000 44 42 43 42 42 42 55 43 45
2001 43 42 42 41 41 41 56 42 44
2002 42 43 43 42 42 42 48 45 45
2003 43 44 43 43 43 43 50 44 45
2004 44 43 43 43 43 43 50 44 45
2005 43 43 43 43 43 43 52 44 45
2006 44 45 45 43 45 44 59 44 46
2007 45 46 46 45 46 46 51 47 47
2008 48 46 47 47 45 46 58 49 49
2009 46 46 46 46 45 45 53 49 50
2010 45 46 46 45 45 45 55 52 52
2011 45 47 46 45 46 46 52 50 50
2012 46 46 46 45 45 45 54 52 52
2013 45 46 46 45 44 45 49 51 51
2014 44 46 45 43 44 44 50 52 51

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.