FORVALTNINGSDATABASEN

Samisk høgskole / Sámi allaskuvla

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyopprettelse

Dato: 01.01.1989 (tidspunkt ikke bekreftet)

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 22617
Navn: Samisk høgskole / Sámi allaskuvla
Kort navn: Samisk høgskole
Engelsk navn: Sámi University of Applied Sciences
Tilknytningsform: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter (fra 1.1.2004)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Siste registrerte hovedoppgave (2009): Generell offentlig tjenesteyting
Tilhører gruppe : Statlige høgskoler
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 5430 Kautokeino
Organisasjonsnummer: 971519363
Ogranisjonsprinsipp: Funksjon