FORVALTNINGSDATABASEN

Høgskolen i Narvik

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Ny via omorganisering

Dato: 01.08.1994
Relaterte enheter:

Nedlagt via innlemming

Dato: 31.12.2015

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 25608
Navn: Høgskolen i Narvik
Kort navn: HiN
Engelsk navn: Narvik University College
Tilknytningsform: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter (fra 1.1.2003)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Siste registrerte hovedoppgave (2009): Generell offentlig tjenesteyting
Tilhører gruppe : Statlige høgskoler
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 1805 Narvik
Organisasjonsnummer: 970921885
Ogranisjonsprinsipp: Funksjon