FORVALTNINGSDATABASEN

Høgskolen i Østfold

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Siden viser regnskapsprinsipper til denne enheten.

Regnskapsprinsipper for Høgskolen i Østfold
År Virksomhetstype Regnskapsprinsipp
2023 Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter (nettobudsjettert virksomhet) Periodiseringsprinsippet
2022 Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter (nettobudsjettert virksomhet) Periodiseringsprinsippet
2021 Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter (nettobudsjettert virksomhet) Periodiseringsprinsippet
2020 Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter (nettobudsjettert virksomhet) Periodiseringsprinsippet
2019 Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter (nettobudsjettert virksomhet) Periodiseringsprinsippet
2018 Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter (nettobudsjettert virksomhet) Periodiseringsprinsippet
2017 Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter (nettobudsjettert virksomhet) Periodiseringsprinsippet
2016 Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter (nettobudsjettert virksomhet) Periodiseringsprinsippet
2015 Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter (nettobudsjettert virksomhet) Periodiseringsprinsippet
2014 Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter (nettobudsjettert virksomhet) Periodiseringsprinsippet
2013 Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter (nettobudsjettert virksomhet) Periodiseringsprinsippet
2012 Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter (nettobudsjettert virksomhet) Periodiseringsprinsippet

Merk

Kontantprinsippet og Periodiseringsprinsippet er to regnskapsprinsipper som er tillatt i statlige virksomheter.

Les mer om kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket på DFOs nettsider.

Les mer om Periodiseringsprinsippet i henhold til de statlige regnskapsstandardene (SRS) på DFOs nettsider.