FORVALTNINGSDATABASEN

Havnevesenet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1947* Nyinnskrevet

Navn: Havnevesenet
Kort navn: Havnevesenet
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Overordnet: Havnedirektoratet
Type enhet: Gruppe
Lokalisering: -1

NB: Etableringstidspunkt er ikke korrekt!
Pr. 1947 var det til sammen 57 havnefogder.
Videre var Havnedirektoratet organisert i 5 distrkt pr. 1972.
______________________________________________________________

Lokalt ble havnevesenet organisert ved forordning 16.09.1735. Havnekommisjoner ble opprettet i byene, samtidig som det ble bestemt at det skulle være en havnefogd i alle byer der det fantes tollbod. Tidligere var det bare få byer som hadde hatt en slik ombudsmann. Ikke sjelden var det losoldermannen som også var havnefogd. Lov av 24.07.1827 regulerte nærmere oppgavene til havnekommisjon og havnefogd. Havnefogden skulle fra nå av tilsettes av departementet, mens han tidligere var blitt beskikket av magistrat og overlos (loskaptein). Havnefogdstillingene ble kommunale fra 01.01.1985.

Kilde: Arkivportalen

01.06.1974* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Overordnet: Kystdirektoratet

Pr. 1976 hadde Statens havnevesen delt inn kysten i 5 anleggsdistrikter, hvert ledet av en overingeniør. Hver byhavn utgjorde et havnedistrikt under ledelse av et havnestyre. Havnedistriktene utgjorde egne rettssubjekter. I hvert byhavnedistrikt var det ansatt en havnefogd som var leder av havnens daglige drift.

31.12.1980* Nedlagt via sammenslåing

Sammenslått inn i:

Havnevesenet inngår nå i Kystverkets distrikter

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.