FORVALTNINGSDATABASEN

Losvesenet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser oversikt over desentraliserte statlige enheter og desentraliserte etatsenheter.

Desentraliserte enheter og antall

ÅrAntallNavnDesentraliserte
1947 26 losoldermenn statlige enheter
1948 23 losoldermenn statlige enheter
1948 23 losoldermenn etatsenheter
1949 23 losoldermenn etatsenheter
1950 23 losoldermenn etatsenheter
1951 23 losoldermenn etatsenheter

Desentraliserte enheter og antall

ÅrAntallNavnDesentraliserte
1952 18 losoldermenn i bistillinger etatsenheter
1953 17 (est.) losoldermenn i bistillinger etatsenheter
1954 17 (est.) losoldermenn i bistillinger etatsenheter
1955 17 (est.) losoldermenn i bistillinger etatsenheter
1956 17 (est.) losoldermenn i bistillinger etatsenheter
1957 17 (est.) losoldermenn i bistillinger etatsenheter
1958 15 losoldermenn i bistillinger etatsenheter
1959 14 (est.) losoldermenn i bistillinger etatsenheter
1960 14 (est.) losoldermenn i bistillinger etatsenheter
1961 14 (est.) losoldermenn i bistillinger etatsenheter
1962 14 (est.) losoldermenn i bistillinger etatsenheter
1963 13 losoldermenn i bistillinger etatsenheter
1964 13 (est.) losoldermenn i bistillinger etatsenheter
1965 13 (est.) losoldermenn i bistillinger etatsenheter
1966 13 (est.) losoldermenn i bistillinger etatsenheter
1967 12 losoldermenn i bistillinger etatsenheter
1968 12 losoldermenn i bistillinger etatsenheter
1969 12 losoldermenn i bistillinger etatsenheter
1970 12 losoldermenn i bistillinger etatsenheter
1971 12 losoldermenn i bistillinger etatsenheter
1972 12 losoldermenn i bistillinger etatsenheter
1973 12 losoldermenn i bistillinger etatsenheter
1974 12 losoldermenn i bistillinger etatsenheter
1975 12 losoldermenn i bistillinger etatsenheter
1976 12 losoldermenn i bistillinger etatsenheter
1977 12 losoldermenn i bistillinger etatsenheter
1978 13 losoldermenn i bistillinger etatsenheter
1979 13 losoldermenn i bistillinger etatsenheter
1980 13 losoldermenn i bistillinger etatsenheter
1981 12 (est.) losoldermenn i bistillinger etatsenheter
1982 12 (est.) losoldermenn i bistillinger etatsenheter
1983 10 losoldermenn i bistillinger etatsenheter
1984 9 (est.) losoldermenn i bistillinger etatsenheter
1985 9 (est.) losoldermenn i bistillinger etatsenheter
1986 9 (est.) losoldermenn i bistillinger etatsenheter
1987 8 losoldermenn i bistillinger etatsenheter
1988 7 losoldermenn i bistillinger etatsenheter

Desentraliserte enheter og antall

ÅrAntallNavnDesentraliserte
1952 5 losoldermenn i hovedstillinger etatsenheter
1953 7 (est.) losoldermenn i hovedstillinger etatsenheter
1954 7 (est.) losoldermenn i hovedstillinger etatsenheter
1955 7 (est.) losoldermenn i hovedstillinger etatsenheter
1956 7 (est.) losoldermenn i hovedstillinger etatsenheter
1957 7 (est.) losoldermenn i hovedstillinger etatsenheter
1958 9 losoldermenn i hovedstillinger etatsenheter
1959 9 losoldermenn i hovedstillinger etatsenheter
1960 9 losoldermenn i hovedstillinger etatsenheter
1961 9 losoldermenn i hovedstillinger etatsenheter
1962 9 losoldermenn i hovedstillinger etatsenheter
1963 9 losoldermenn i hovedstillinger etatsenheter
1964 9 losoldermenn i hovedstillinger etatsenheter
1965 9 losoldermenn i hovedstillinger etatsenheter
1966 9 losoldermenn i hovedstillinger etatsenheter
1967 9 losoldermenn i hovedstillinger etatsenheter
1968 9 losoldermenn i hovedstillinger etatsenheter
1969 9 losoldermenn i hovedstillinger etatsenheter
1970 9 losoldermenn i hovedstillinger etatsenheter
1971 9 losoldermenn i hovedstillinger etatsenheter
1972 9 losoldermenn i hovedstillinger etatsenheter
1973 9 losoldermenn i hovedstillinger etatsenheter
1974 8 losoldermenn i hovedstillinger etatsenheter
1975 8 losoldermenn i hovedstillinger etatsenheter
1976 8 losoldermenn i hovedstillinger etatsenheter
1977 8 (est.) losoldermenn i hovedstillinger etatsenheter
1978 8 (est.) losoldermenn i hovedstillinger etatsenheter
1979 8 (est.) losoldermenn i hovedstillinger etatsenheter
1980 7 losoldermenn i hovedstillinger etatsenheter
1981 7 losoldermenn i hovedstillinger etatsenheter
1982 7 losoldermenn i hovedstillinger etatsenheter
1983 7 losoldermenn i hovedstillinger etatsenheter
1984 7 losoldermenn i hovedstillinger etatsenheter
1985 7 losoldermenn i hovedstillinger etatsenheter
1986 7 losoldermenn i hovedstillinger etatsenheter
1987 7 losoldermenn i hovedstillinger etatsenheter
1988 7 losoldermenn i hovedstillinger etatsenheter

Desentraliserte enheter og antall

ÅrAntallNavnDesentraliserte
1947 3 overloser statlige enheter
1948 3 overloser statlige enheter

Antall

Kartleggingen er gjennomført i et utvalg år i tidsperioden. I de tilfeller hvor det har vært endring mellom to kartlagte år – og det følgelig ikke vites i hvilket år endringen skjedde – er antallet estimert (gjennomsnittet av ytterverdiene, avrundet oppover). Estimerte antall er merket med (est.).

Merk

'Desentraliserte stalige enheter' vil si enheter som rapporterer direkte til et departement, uten at det eksisterer et mellomliggende direktorat eller tilsvarende.

'Desentraliserte etatsenheter' vil si enheter som også har et mellomnivå mellom seg og departementet, det være seg et direktorat eller tilsvarende.