FORVALTNINGSDATABASEN

Kystverket virksomhetsområder

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser oversikt over desentraliserte statlige enheter og desentraliserte etatsenheter.

Desentraliserte enheter og antall

ÅrAntallNavnDesentraliserte
1981 5 distriktskontor etatsenheter
1982 5 distriktskontor etatsenheter
1983 5 distriktskontor etatsenheter
1984 5 distriktskontor etatsenheter
1985 5 distriktskontor etatsenheter
1986 5 distriktskontor etatsenheter
1987 5 distriktskontor etatsenheter
1988 5 distriktskontor etatsenheter
1989 5 distriktskontor etatsenheter
1990 5 distriktskontor etatsenheter
1991 5 distriktskontor etatsenheter
1992 5 distriktskontor etatsenheter
1993 5 distriktskontor etatsenheter
1994 5 distriktskontor etatsenheter
1995 5 distriktskontor etatsenheter
1996 5 distriktskontor etatsenheter
1997 5 distriktskontor etatsenheter
1998 5 distriktskontor etatsenheter
1999 5 distriktskontor etatsenheter
2000 5 distriktskontor etatsenheter
2001 5 distriktskontor etatsenheter
2002 5 distriktskontor etatsenheter
2003 5 distriktskontor etatsenheter
2004 5 distriktskontor etatsenheter

Desentraliserte enheter og antall

ÅrAntallNavnDesentraliserte
2005 5 regionskontor etatsenheter
2006 5 regionskontor etatsenheter
2007 5 regionskontor etatsenheter
2008 5 regionskontor etatsenheter
2009 5 regionskontor etatsenheter

Antall

Kartleggingen er gjennomført i et utvalg år i tidsperioden. I de tilfeller hvor det har vært endring mellom to kartlagte år – og det følgelig ikke vites i hvilket år endringen skjedde – er antallet estimert (gjennomsnittet av ytterverdiene, avrundet oppover). Estimerte antall er merket med (est.).

Merk

'Desentraliserte stalige enheter' vil si enheter som rapporterer direkte til et departement, uten at det eksisterer et mellomliggende direktorat eller tilsvarende.

'Desentraliserte etatsenheter' vil si enheter som også har et mellomnivå mellom seg og departementet, det være seg et direktorat eller tilsvarende.