FORVALTNINGSDATABASEN

Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE)

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2002 Ny via sammenslåing

Navn: Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE)
Kort navn: DBE
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Tilhører etat: Brann- og elsikkerhet
Type enhet: Hovedkontor
Lokalisering: 704 Tønsberg
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) ble opprettet 01.01.02, etter sammenslåing av Produkt- og Elektrisitetstilsynet og Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern. Direktoratet lokaliseres i Tønsberg.

Jf. Budsjett-innst. S. nr. 2 (2001-2002), jf. St.prp. nr. 1 (2001-2002) og St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 4 (2001-2002)

31.08.2003* Nedlagt via sammenslåing

Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Som oppfølging av St.meld.nr.17 (2001-2002) Samfunnssikkerhet Veien til et mindre sårbart samfunn (jfr. Sårbarhetsutvalget) blir det nye Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) opprettet høsten 2003. Det nye direktoratet omfatter Direktoratet for sivilt beredskap og hele Direktoratet for brann- og elsikkerhet med unntak av de oppgaver som overføres til det nye Petroleumstilsynet.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.