FORVALTNINGSDATABASEN

Riksrevisjonen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Ny via omorganisering

Dato: 01.07.1918
Navn ved opprettelse: Statsrevisjonen
Relaterte enheter:

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 30000
Navn: Riksrevisjonen
Kort navn: Riksrevisjonen
Engelsk navn: Office of the Auditor General
Tilknytningsform: Storting
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Siste registrerte hovedoppgave (2009): Tilsyn/regulering/kontroll
Siste registrerte bioppgave (2009): Annen myndighetsutøving / Generell offentlig tjenesteyting
Overordnet: Stortinget
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo
Organisasjonsnummer: 974760843
Ogranisjonsprinsipp: Funksjon