FORVALTNINGSDATABASEN

Kunnskapsdepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2002 111 174 285 102 133 235 9 41 50
2003 118 192 310 109 151 260 9 41 50
2004 118 197 315 110 161 271 8 36 44
2005 102 179 281 95 140 235 7 39 46
2006 101 191 292 92 144 236 9 47 56
2007 114 202 316 106 159 265 8 43 51
2008 117 207 324 109 160 269 8 47 55
2009 108 225 333 97 169 266 11 56 67
2010 116 214 330 112 172 284 4 42 46
2011 116 216 332 111 174 285 5 42 47
2012 110 203 313 103 159 262 7 44 51
2013 101 195 296 98 158 256 3 37 40
2014 103 210 313 96 170 266 7 40 47
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2002 45 43 44 44 43 44 55 43 45
2003 44 43 43 44 42 43 46 46 46
2004 44 42 43 43 42 42 51 44 46
2005 45 43 44 45 43 43 53 44 46
2006 46 44 44 45 43 44 56 44 46
2007 45 43 44 44 43 43 50 45 46
2008 45 44 44 44 43 44 48 45 46
2009 45 44 44 45 43 44 47 47 47
2010 44 44 44 44 43 43 49 50
2011 43 45 44 43 44 44 50 48 48
2012 44 45 45 45 45 45 41 47 46
2013 45 45 45 45 45 45 48 48
2014 45 45 45 45 44 45 50 46 47

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.2006 Består via omorganisering

KD får overført barnehagesakene fra Barne- og familiedepartementet (Barne- og likestillingsdepartementet)

01.01.2006 Navneendring

Navn: Kunnskapsdepartementet
Kort navn: KD

01.03.2018 Består via omorganisering

Departementet omorganiserte 1. mars 2018. Kunnskapsdepartementet legger ned samtlige avdelinger som erstatter dem med seks nye. Omorganiseringen ble annonsert i en email fra departementsråd Petter Skarheim til underordnede etater. I gårsdagens epost skriver han at de nye avdelingene ble besluttet av statsråden den 16. oktober. Endringen trer i kraft 1. mars 2018.

De nye avdelingene er:

- Juridisk avdeling, med ansvaret for departementets rettslige områder.

- Avdeling for barnehager og grunnskole, med etatsstyring av Utdanningsdirektoratet (og indirekte Statped).

- Avdeling for videregående opplæring, fagskole og kompetansepolitikk, med etatsstyring av Kompetanse Norge og Lånekassen.

- Avdeling for høyere utdanning, forskning og internasjonalt arbeid

- Avdeling for eierskap i høyere utdanning og forskning, med etatsstyring av statlige universiteter og høyskoler, Norges forskningsråd, Tjenesteorganet, forvaltningsorganene i Bergen og Oslo, de forskningsetiske komiteene og ansvaret for UNIS, NSD, Simula, Uninett og NUPI.

- Avdeling for fellestjenester og strategiske satsingsområder.

Samt:
- Integreringsavdelingen som overføres fra Justis- og beredskapsdepartementet.

I tillegg kommer Kommunikasjon. Denne enheten arbeider bl.a. med medier, strategisk kommunikasjon og rådgivning overfor politisk ledelse og avdelingene.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.