FORVALTNINGSDATABASEN

Utdanningsdirektoratet – direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Ny via sammenslåing

Dato: 15.06.2004
Navn ved opprettelse: Utdanningsdirektoratet

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 35603
Navn: Utdanningsdirektoratet – direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT
Kort navn: Utdanningsdirektoratet
Engelsk navn: The Norwegian Directorate for Education and Training
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Siste registrerte hovedoppgave (2009): Annen myndighetsutøving
Tilhører etat: Utdanningsdirektoratet
Type enhet: Hovedkontor
Lokalisering: 301 Oslo
Organisasjonsnummer: 974730049
Ogranisjonsprinsipp: Geografi