FORVALTNINGSDATABASEN

Pasientskadenemnda - sekretariatet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2003 1 9 10 1 7 8 2 2
2004 4 10 14 3 7 10 1 3 4
2005 4 11 15 4 8 12 3 3
2006 6 13 19 5 10 15 1 3 4
2007 9 14 23 8 11 19 1 3 4
2008 10 17 27 8 14 22 2 3 5
2009 11 18 29 8 17 25 3 1 4
2010 11 23 34 9 19 28 2 4 6
2011 13 26 39 11 20 31 2 6 8
2012 11 28 39 10 21 31 1 7 8
2013 18 40 58 15 35 50 3 5 8
2014 19 43 62 17 36 53 2 7 9
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2003 33 33 35 35
2004 36 37 36 35
2005 38 38 36 36
2006 34 39 37 33 38 36
2007 34 39 37 33 38 36
2008 38 42 40 34 42 39 47
2009 39 42 41 35 41 39
2010 37 40 39 33 40 38 46
2011 38 39 38 36 39 38 36 40
2012 37 39 38 36 39 38 38 38
2013 37 39 38 38 39 38 39 37
2014 39 39 39 40 40 40 35 35

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.