FORVALTNINGSDATABASEN

Helse- og omsorgsdepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2005 70 126 196 69 102 171 1 24 25
2006 72 129 201 68 105 173 4 24 28
2007 67 133 200 64 105 169 3 28 31
2008 67 137 204 61 116 177 6 21 27
2009 61 134 195 60 114 174 1 20 21
2010 67 135 202 65 118 183 2 17 19
2011 72 132 204 67 115 182 5 17 22
2012 75 131 206 71 110 181 4 21 25
2013 74 138 212 68 121 189 6 17 23
2014 69 138 207 63 121 184 6 17 23
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2005 42 43 43 43 43 43 44 43
2006 42 44 43 43 44 44 44 43
2007 42 44 44 42 45 44 43 43
2008 43 45 44 43 45 44 41 47 46
2009 44 45 44 44 44 44 47 46
2010 45 45 45 45 45 45 49 49
2011 46 46 46 46 46 46 49 49 49
2012 46 46 46 45 46 46 46 49
2013 47 46 46 46 46 46 55 50 51
2014 48 47 47 47 46 46 57 53 54

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.