FORVALTNINGSDATABASEN

Norsk Helsenett SF

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Ny via omorganisering

Dato: 01.07.2009

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 39601
Navn: Norsk Helsenett SF
Kort navn: Norsk Helsenett SF
Engelsk navn: * Norwegian Healthnet - Public Enterprise
Tilknytningsform: Statsforetak
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 07 Helse
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 5001 Trondheim
Ogranisjonsprinsipp: Funksjon