FORVALTNINGSDATABASEN

Digitaliseringsdirektoratet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Ny via omorganisering

Dato: 01.01.2008
Navn ved opprettelse: Direktoratet for forvaltning og IKT
Relaterte enheter:

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 40601
Navn: Digitaliseringsdirektoratet
Kort navn: Digitaliseringsdirektoratet
Engelsk navn: Norwegian Digitalisation Agency
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Siste registrerte hovedoppgave (2009): Generell offentlig tjenesteyting
Siste registrerte bioppgave (2009): Politikkutforming / Forretningsmessig orienterte oppgaver
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo
Organisasjonsnummer: 991825827
Ogranisjonsprinsipp: Funksjon