FORVALTNINGSDATABASEN

NSD - Norsk senter for forskningsdata

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyopprettelse

Dato: 01.01.1971
Navn ved opprettelse: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Nedlagt via sammenslåing

Dato: 31.12.2021

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 52980
Navn: NSD - Norsk senter for forskningsdata
Kort navn: NSD
Engelsk navn: NSD - Norwegian Centre for Research Data
Tilknytningsform: Heleide statsaksjeselskap (fra 1.1.2003)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Overordnet departement: Kunnskapsdepartementet
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 4601 Bergen
Organisasjonsnummer: 985321884
Ogranisjonsprinsipp: Geografi