FORVALTNINGSDATABASEN

Norsk Institutt for luftforskning (NILU)

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1969* Nyopprettelse

Navn: Norsk Institutt for luftforskning (NILU)
Kort navn: NILU
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 05 Miljøvern
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 231 Skedsmo

NILU er et ledende konpetansespørsmål for alle spørsmål knyttet til luftforurensinger. Instituttet er en uavhengig stiftelse, opprinnelig opprettet i 1969, omgjort til stiftelse f.o.m. 01.01.1986. NILU har høy kompetanse innen så vel nasjonale som internasjonale oppgaver innen alle typer luftforurensning. Stiftelsens formål er å utforske og utrede tekniske, økonomiske, hygieniske og andre miljømessige spørsmål i forbindelse med forurensning av luft og rensing av forurenset luft. Rådgivende virksomhet overfor myndigheter, næringsliv og andre.
Hjemmeside www.nilu.no

01.01.1975 Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

Jf. NOU 1975:11

01.01.1986 Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Statstilknyttet stiftelse (sentralstiftelse)
Administrativt nivå: Høyeste nivå

Omdannes til stiftelse.

Noen viktige organisatoriske hendelser:

NILU etablerte et avdelingskontor i Tromsø i 1994 (Polarmiljøsenteret).
Videre ble det heleide datterselskapet, NILU Products AS (NP), etablert i 1996. Dette selskapet har som hovedformål å ivareta morselskapets strategiske eierinteresser og kommersialisering av systemer og produkter utviklet av NILU.
NILU Polska Ltd. ble etablert i 2001 av NILU Products AS (NP) med eierandel på 90%.
NILU UAE - et nytt kontor i Abu Dhabi i De forente arabiske emirater ble etablert i 2005.
____________________________________________________________________

Vedtektfestet formål:

Skal gjennom forskning øke forståelsen for prosesser og effekter knyttet til atmosfærens sammensetning, klimaendringer, luftkvalitet og miljøgifter. Skal levere forskningsbaserte tjenester og produkter nasjonalt og internasjonalt innenfor analyse, overvåkning og rådgivning for sentrale og lokale myndigheter, for næringslivet og andre. Skal arbeide for et nasjonal og internasjonal forskningsbasert kunnskap innenfor instituttets kjeneområder blir gjort kjent på en slik måte at den kan bli nyttig for samfunnet. Skal bidra til å bevisstgjøre samfunnet om årsaker og konsekvenser av klimaendringer og forurensning. Skal ha en kompetanseprofil som sikrer instituttets faglige kjerneområder og medarbeideres faglige utvikling. Skal gjennom innovasjon bidra i utviklingen av det kunnskapsbaserte samfunnet.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.