FORVALTNINGSDATABASEN

Senter for jordfaglig miljøforskning (Jordforsk)

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Ny via omorganisering

Dato: 01.01.1989
Relaterte enheter:
  • Det norske jord- og myrselskap
  • GEFO - Institutt for georessurs- og forurensningsforskning

Nedlagt via sammenslåing

Dato: 31.12.2005
Sammenslått inn i:

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 52986
Navn: Senter for jordfaglig miljøforskning (Jordforsk)
Kort navn: Jordforsk
Engelsk navn: * Center for Soil and Environmental Research (Jordforsk)
Tilknytningsform: Statstilknyttet stiftelse (sentralstiftelse)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 214 Ås
Ogranisjonsprinsipp: Geografi