FORVALTNINGSDATABASEN

CICERO Senter for klimaforskning

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.04.1990 Nyopprettelse

Navn: Senter for internasjonal miljø- og klimapolitikk
Kort navn: CICERO
Tilknytningsform: Statstilknyttet stiftelse (sentralstiftelse)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 05 Miljøvern
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Stiftelsen CICERO senter for klimaforskning er opprettet av Universitetet i Oslo som et tverrfaglig senter med en grunnkapital på kr. 50.000. Senteret ble grunnlagt i april 1990 av den norske regjeringen utfra en erkjennelse av at Norge som storeksportør av fossile brensler har et spesielt ansvar i det internasjonale miljøsamarbeidet. CICEROs styre utnevnes av Miljødepartementet. Medlemmene har bakgrunn fra universitetet, forvaltningen, politikken og næringslivet. Stiftelsens oppgave er å drive forskning, utredning, rådgivning og informasjon om klimarelaterte globale miljøspørsmål og internasjonal klimapolitikk med sikte på å fremskaffe kunnskap som kan bidra til å løse det menneskeskapte klimaproblemet og å styrke det internasjonale klimaarbeidet. Finansieringskilder: Norges forskningsråd, Miljøverndepartementet, andre departementer, Verdensbanken, FN,EU.
Hjemmeside: www.cicero.uio.no

01.01.2000* Navneendring

Navn: CICERO Senter for klimaforskning
Kort navn: CICERO Senter for klimaforskning

02.10.2006 Består via omorganisering

Relaterte enheter:
  • Ciens-senteret

2. oktober 2006 flyttet
- Norsk institutt for vannforskning - NIVA
- NIBR
- Transportøkonomisk institutt
- CICERO Senter for klimaforskning
samt noen andre minsdre forskningsinstitutter til Ciens-senteret i Gaustadbekkdalen. Ciens-senteret på Forskningsparken ble åpnet torsdag 9. november 2006. Målet med forskningssenteret er å bygge opp tverrfaglig samarbeid og kunnskap for å løse de alvorlige miljø og klimaproblemene verden står ovenfor.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.