FORVALTNINGSDATABASEN

Senter for grunnforskning

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyopprettelse

Dato: 02.03.1989
Navn ved opprettelse: Senter for høyere studier

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 52998
Navn: Senter for grunnforskning
Kort navn: Senter for grunnforskning
Engelsk navn: Centre for Advanced Study
Tilknytningsform: Statstilknyttet stiftelse (randsonestiftelse)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo
Organisasjonsnummer: 971543671
Ogranisjonsprinsipp: Funksjon