FORVALTNINGSDATABASEN

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2003 Ny via splittelse

Navn: Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)
Kort navn: NIKU
Tilknytningsform: Statstilknyttet stiftelse (sentralstiftelse)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 08 Fritid, kultur og religion
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

NINA/NIKU ble fra 1.1.2003 delt i to selvstendige forskningsinstitutt:
- Norsk institutt for naturforskning (NINA) og
- Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU).

Instituttene er selvstendige stiftelser, men inngår som del i Miljøalliansen as sammen med
- Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR),
- Norsk institutt for luftforskning (NILU),
- Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og
- Senter for jordfaglig miljøforskning - Jordforsk.

NINA har hovedkontor i Oslo og distriktskontor i:
- Tønsberg,
- Trondheim,
- Oslo,
- Tromsø og
- Bergen.

Web: www.niku.no
________________________________________________________

Fra vedtektene vedtatt av NIKUs styre 19.9.2018:

§ 1 Navn og rettslig stilling
Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) er en privat stiftelse opprettet i henhold til lov av 23. mai 1980, nr. 11 om stiftelser med mer. NIKU ble opprettet av Klima- og miljødepartementet som del av stiftelsen NINA-NIKU i 1994. NINA-NIKU fisjonerte i 2003.

§ 2 Sete
Stiftelsens sete er i Oslo.

§ 3 Formål
Instituttet skal være et nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter innen kulturminneforskning. Instituttet skal drive forskning og utvikling samt forskningsbasert oppdragsvirksomhet som undersøkelser, dokumentasjon, utredninger, konservering og rådgivning for kulturminneforvaltningen og andre relevante brukere i samfunnet.
Arbeidet skal legges opp med langsiktige perspektiver og med vekt på tverrfaglige utfordringer. Instituttet skal formidle sine erfaringer og resultater slik at de kan nyttiggjøres i praksis.
Instituttet skal bidra til medarbeidernes faglige utvikling og dyktiggjøre dem for innsats innenfor og utenfor instituttet.
Instituttet kan også delta med eierandeler i foretak utenfor stiftelsen, såfremt deltakelsen kan fremme eller på annen måte ha tilknytning til instituttets egne målsettinger.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.