FORVALTNINGSDATABASEN

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser oversikt over lokale avdelinger/satellitter.

Fra Til Navn Kommune Kommentar
1.1.2003 NIKU Bergen 1201 Bergen NIKUs kontor i Bergen har ansvaret for arkeologiske prosjekter i middelalderbyen. Kontoret tar også på seg andre oppdrag innenfor kulturminnevern, enten det gjelder overvåking, registrering, dokumentasjon og oppmåling eller planarbeid.
Kontoret er, sammen med Riksantikvarens distriktskontor, lokalisert på Bryggen Museum på Hansabryggen på vestsiden av Vågen.
I tillegg sitter en kunsthistoriker på Bergenskontoret. Hovedarbeidsområdet er kirkeforsking og kirkedokumentasjon, primært knytt til prosjektet Norges Kirker.
1.1.2003 NIKU Tromsø 1902 Tromsø NIKUs nordområdeavdeling er lokalisert i Tromsø. Kontoret leverer forskning og utredninger innen feltet kulturminner og landskap, samfunn og urfolk i nordområdene.
Kontorets forskningsprosjekter er relatert til kulturminneovervåkning, registrering og dokumentasjon av tradisjonell kunnskap og kulturminner. Bidrar med forskning som har relevans for kulturminneforvaltning og samfunnsutvikling. Kontoret utvikler Gis-baserte metoder for dokumentasjon og presentasjon av urfolks tradisjonskunnskap og landskapsbruk, og har lang erfaring som leverandør av sakkyndige utredninger for private og offentlige aktører.
Nordområdeavdelingen er lokalisert i FRAM - Nordområdesenter for klima- og miljøforskning, en sammenslutning av 19 institusjoner som driver tverrfaglig samarbeid.
1.1.2003 NIKU Trondheim 1601 Trondheim NIKUs kontor i Trondheim har ansvaret for arkeologiske prosjekter i middelalderbyen. Kontoret tar også på seg andre oppdrag innenfor kulturminnevern, enten det gjelder overvåking, registrering, dokumentasjon og oppmåling eller planarbeid.
Kontoret er, sammen med Riksantikvarens distriktskontor, lokalisert i bryggerekken langs med Nidelven.
1.1.2003 NIKU Tønsberg 704 Tønsberg NIKUs kontor i Tønsberg har ansvaret for arkeologiske prosjekter i middelalderbyen. Kontoret tar også på seg andre oppdrag innenfor kulturminnevernet, enten det gjelder overvåking, registrering, dokumentasjon og oppmåling eller planarbeid.
Kontoret er lokalisert på Slottsfjellsmuseet sammen med Vestfoldmuseene IKS og Riksantikvarens distriktskontor.