FORVALTNINGSDATABASEN

Statlige høgskoler

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1995 3891 4232 8123 3531 2891 6422 360 1341 1701
1996 3935 4362 8297 3548 3009 6557 387 1353 1740
1997 4048 4433 8481 3589 3020 6609 459 1413 1872
1998 4058 4528 8586 3543 3053 6596 515 1475 1990
1999 4139 4641 8780 3540 3168 6708 599 1473 2072
2000 4302 4800 9102 3608 3290 6898 694 1510 2204
2001 4380 5014 9394 3652 3450 7102 728 1564 2292
2002 4222 4928 9150 3495 3404 6899 727 1524 2251
2003 4567 5281 9848 3792 3710 7502 775 1571 2346
2004 4731 5419 10150 3923 3840 7763 808 1579 2387
2005 4400 5197 9597 3662 3688 7350 738 1509 2247
2006 4508 5347 9855 3682 3776 7458 826 1571 2397
2007 4531 5572 10103 3675 3990 7665 856 1582 2438
2008 4684 5842 10526 3706 4226 7932 978 1616 2594
2009 4125 5301 9426 3283 3876 7159 842 1425 2267
2010 5283 6203 11486 4044 4514 8558 1239 1689 2928
2011 4943 5988 10931 3795 4309 8104 1148 1679 2827
2012 5038 6223 11261 3784 4439 8223 1254 1784 3038
2013 5094 6376 11470 3831 4627 8458 1263 1749 3012
2014 4990 6223 11213 3720 4517 8237 1270 1706 2976
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1995 45 44 45 45 44 45 43 45 44
1996 45 44 45 45 44 45 45 44 44
1997 46 45 45 46 45 45 45 45 45
1998 46 45 45 46 45 46 46 45 45
1999 46 45 46 46 46 46 46 44 45
2000 47 45 46 46 46 46 48 45 46
2001 47 46 46 47 46 46 49 45 46
2002 47 46 47 47 46 47 48 46 47
2003 48 47 47 47 47 47 48 46 47
2004 48 47 47 48 47 47 48 46 47
2005 48 47 47 48 47 48 48 46 47
2006 48 47 48 48 48 48 48 47 47
2007 48 48 48 48 48 48 50 48 48
2008 48 48 48 48 47 48 49 48 48
2009 49 48 48 49 47 48 50 49 49
2010 48 47 48 48 47 48 50 48 49
2011 49 48 48 48 47 48 50 48 49
2012 49 48 48 48 47 48 49 48 49
2013 49 48 48 48 47 48 50 48 49
2014 49 48 48 48 48 48 50 48 49

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.2004* Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Administrativt nivå: Høyeste nivå
Type enhet: Gruppe

Fra 2004 vil alle universiteter og høyskoler være organisert som forvaltningsorgan med særskilte fullmakter (jf. St.prp.nr.1 2003-2004 Utdannings- og forskningsdepartementet). Virksomhetenes faglige uavhengighet er nedfelt i universitets- og høyskoleloven.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.