FORVALTNINGSDATABASEN

Arbeidsmarkedsetaten

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 946 1031 1977 899 715 1614 47 316 363
1981 945 1016 1961 899 692 1591 46 324 370
1982 913 1035 1948 868 684 1552 45 351 396
1983 964 1200 2164 917 828 1745 47 372 419
1984 975 1269 2244 929 895 1824 46 374 420
1985 1036 1465 2501 977 1017 1994 59 448 507
1986 1015 1412 2427 952 960 1912 63 452 515
1987 962 1381 2343 900 950 1850 62 431 493
1988 947 1398 2345 889 980 1869 58 418 476
1989 1090 1724 2814 1038 1315 2353 52 409 461
1990 1149 1814 2963 1096 1392 2488 53 422 475
1991 1158 1846 3004 1106 1423 2529 52 423 475
1992 1350 2076 3426 1294 1609 2903 56 467 523
1993 1457 2276 3733 1383 1755 3138 74 521 595
1994 1700 2610 4310 1636 2030 3666 64 580 644
1995 1701 2658 4359 1621 2007 3628 80 651 731
1996 1672 2648 4320 1599 1957 3556 73 691 764
1997 1590 2522 4112 1507 1844 3351 83 678 761
1998 1544 2456 4000 1442 1774 3216 102 682 784
1999 1501 2440 3941 1404 1777 3181 97 663 760
2000 1551 2507 4058 1420 1728 3148 131 779 910
2001 1486 2476 3962 1370 1673 3043 116 803 919
2002 1370 2345 3715 1261 1575 2836 109 770 879
2003 1309 2283 3592 1196 1573 2769 113 710 823
2004 1508 2614 4122 1389 1889 3278 119 725 844
2005 1559 2682 4241 1448 1953 3401 111 729 840
2006 1624 2888 4512 1508 2121 3629 116 767 883
2007 1599 2885 4484 1480 2144 3624 119 741 860
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 44 40 42 44 39 42 48 42 43
1981 44 41 42 44 40 42 49 43 43
1982 44 41 43 44 40 42 48 43 44
1983 44 40 42 44 39 42 46 43 43
1984 44 40 42 44 39 41 46 42 42
1985 44 40 42 44 40 42 45 41 42
1986 45 41 43 45 41 43 46 42 43
1987 46 42 43 45 41 43 49 43 43
1988 45 42 43 45 41 43 48 44 44
1989 43 40 41 43 39 41 47 43 43
1990 43 40 41 43 39 41 47 43 43
1991 43 40 41 43 39 41 48 42 43
1992 42 40 40 42 39 40 44 41 42
1993 42 40 40 42 39 40 42 41 41
1994 41 39 40 41 39 40 45 40 41
1995 41 40 40 41 40 40 44 40 40
1996 41 40 41 41 40 41 46 40 40
1997 42 41 42 42 41 42 44 41 41
1998 43 41 42 43 41 42 44 41 41
1999 43 41 42 43 41 42 46 42 42
2000 44 42 42 43 42 42 48 42 43
2001 44 43 43 44 43 43 48 43 43
2002 45 43 44 45 43 44 49 43 44
2003 46 43 44 45 43 44 48 43 44
2004 45 43 43 44 43 43 49 44 44
2005 45 43 44 44 43 44 49 44 44
2006 45 44 44 45 43 44 49 44 44
2007 46 44 45 46 44 45 50 44 45

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.1962* Består via omorganisering

Relaterte enheter:

Ved lov av 2.6.1960 om endring av lov 27.6.1947 om tiltak til å fremme sysselsettingen er det fastsatt at arbeidsformidlingen i Norge skal overtas av staten. Tidsperioden for overtakelsen fastsettes særskilt for de enkleste distrikter. 1.1.1962 vil det være etablert statlige arbeidskontor i Finnmark, Troms, Nordland, Møre og Romsdal, Oppland og Hedmark fylker samt for Bergen og omland og for Skedsmo kommune i Akershus. Alle fylkene deles i arbeidsformidlingsdistrikt med hvert sitt arbeidskontor.
________________________________

Endringslov av 2. juni 1960 (om endringer i Sysselsettingsloven) bestemte at staten skulle organisere all offentlig arbeidsformidling og yrkesrettledning, regionalt og lokalt. Landet ble delt inn i formidlingsdistrikter og det ble opprettet distriktsarbeidskontorer. Kontorene hadde ansvar for arbeidsformidlingen lokalt.

01.01.2003* Består via omorganisering

Nedleggelse av Aetat Fylke
Arbeids- og administrasjonsdepartementet foreslo i Ot.prp.nr.70 2001-02 en endring i Sysselsettingsloven fordi loven inneholdt detaljerte bestemmelser om hvordan organiseringen av Aetat skulle være. En lovendring var derfor en forutsetning for å gjennomføre regjeringens mål om nedleggelse av alle Aetats Fylkeskontor. Denne lovendringen ble vedtatt, og fra 1.1.2003 ble fylkesarbeidskontoret nedlagt som forvaltningsledd i Aetat.

I stedet ble det etablert Aetat lokal hovedkontor i hvert fylke Aetat hovedkontor har det administrative ansvaret i sitt fylke, og skal følge utviklingen på arbeidsmarkedet innen regionen. Aetat lokal hovedkontor er ikke et forvaltningsorgan overordnet i forhold til de øvrige Aetat lokal (etatens førstelinjetjeneste).

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.