FORVALTNINGSDATABASEN

Fiskeridirektoratet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 481 239 720 471 158 629 10 81 91
1981 483 270 753 478 168 646 5 102 107
1982 523 272 795 519 165 684 4 107 111
1983 527 283 810 520 175 695 7 108 115
1984 502 282 784 494 172 666 8 110 118
1985 476 269 745 471 160 631 5 109 114
1986 515 320 835 510 206 716 5 114 119
1987 512 322 834 502 206 708 10 116 126
1988 514 342 856 505 221 726 9 121 130
1989 519 317 836 507 222 729 12 95 107
1990 301 254 555 292 175 467 9 79 88
1991 307 258 565 299 171 470 8 87 95
1992 310 260 570 302 171 473 8 89 97
1993 305 266 571 298 177 475 7 89 96
1994 296 267 563 288 175 463 8 92 100
1995 296 263 559 289 167 456 7 96 103
1996 304 266 570 297 160 457 7 106 113
1997 294 257 551 285 152 437 9 105 114
1998 289 260 549 280 150 430 9 110 119
1999 287 277 564 270 157 427 17 120 137
2000 294 275 569 275 159 434 19 116 135
2001 290 297 587 265 167 432 25 130 155
2002 313 322 635 290 192 482 23 130 153
2003 332 330 662 308 205 513 24 125 149
2004 257 224 481 241 140 381 16 84 100
2005 248 213 461 235 127 362 13 86 99
2006 245 211 456 227 128 355 18 83 101
2007 249 215 464 229 135 364 20 80 100
2008 248 209 457 231 136 367 17 73 90
2009 261 216 477 244 153 397 17 63 80
2010 267 217 484 250 154 404 17 63 80
2011 255 225 480 235 167 402 20 58 78
2012 263 225 488 245 175 420 18 50 68
2013 256 212 468 238 164 402 18 48 66
2014 259 217 476 239 169 408 20 48 68
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 43 37 41 43 35 41 41 43 42
1981 43 37 41 43 35 41 45 40 40
1982 43 38 42 43 36 42 41 41
1983 44 39 42 44 37 42 36 42 41
1984 44 39 42 44 37 43 39 41 41
1985 45 40 43 45 38 43 44 43 43
1986 44 39 42 44 37 42 45 41 41
1987 44 39 42 44 38 42 49 41 42
1988 44 39 42 44 38 42 50 40 41
1989 44 39 42 44 39 42 46 39 40
1990 45 40 43 45 40 43 43 41 41
1991 45 40 43 45 40 43 47 40 41
1992 45 41 43 44 41 43 48 40 41
1993 45 41 43 44 41 43 51 40 41
1994 44 41 43 44 41 43 48 42 42
1995 44 41 43 44 41 43 41 42 42
1996 45 42 43 45 42 44 45 42 42
1997 45 42 44 45 43 44 42 42 42
1998 45 43 44 45 43 44 42 43 42
1999 45 42 43 45 42 44 40 42 42
2000 45 43 44 45 43 44 44 43 43
2001 46 42 44 46 42 44 49 42 43
2002 45 42 44 45 42 44 50 43 44
2003 45 41 43 45 41 44 49 42 43
2004 46 44 45 46 45 46 52 44 45
2005 47 45 46 47 46 47 52 43 44
2006 48 46 47 48 47 48 53 44 45
2007 48 46 47 48 47 47 53 45 47
2008 48 45 47 48 46 47 56 45 47
2009 48 45 47 48 45 47 53 46 47
2010 49 46 47 48 46 47 56 45 48
2011 49 46 48 49 45 47 58 47 50
2012 49 46 48 49 45 47 59 48 51
2013 50 47 48 49 47 48 58 46 50
2014 49 46 48 48 45 47 55 50 51

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.1990* Består via omorganisering

Relaterte enheter:

Havforskningsinstituttet var fram til 1990 en del av Fiskeridirektoratet (Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt); nå skilt ut til eget institutt.

01.11.1998* Består via omorganisering

Lov om rettledningstjenesten oppheves. Fiskeridirektoratets ytre etat omorganiseres og Rettledningstjenesten og Kontrollverket blir slått sammen. Jf. Ot.prp.nr.33 (1996-97), Ot.prp.nr.2 (1997-98) og Innst.O.nr.18 (1997-98)

Fiskeridirektoratets ytre etat er organisert i 9 regionkontorer og cirka 60 fiskerikontorer på kommunalt plan. Regionkontorene er som følger (kontorsted i parentes).

Fiskeridirektoratet Region Finnmark (Vadsø)
Fiskeridirektoratet Region Troms (Tromsø)
Fiskeridirektoratet Region Nordland (Bodø)
Fiskeridirektoratet Region Trøndelag (Trondheim)
Fiskeridirektoratet Region Møre og Romsdal (Ålesund)
Fiskeridirektoratet Region Sogn og Fjordane (Måløy)
Fiskeridirektoratet Region Hordaland (Bergen)
Fiskeridirektoratet Region Rogaland (Kopervik)
Fiskeridirektoratet Region Skagerrakkysten (Kristiansand)


Regiondirektørene er direktoratets fagsjefer på fylkesplan og leder de lokale fiskerikontorene i regionen. I Tromsø (Finnmark og Troms) , Svolvær (Nordland) og Ålesund (Trøndelag og Møre og Romsdal) er det opprettet distriktslaboratorier. Sentrallaboratoriet i Bergen fungerer som distiktslaboratorium for regionene fra Stad til Svenskegrensen ved siden av funksjonen som sentralt laboratorium for hele Ytre etat.

Regionmodellen trådte i kraft 1.11.1998 ved ansettelse av regiondirektører fra samme dato.

01.01.2003* Består via omorganisering

Ernæringsinstituttet ble skilt ut fra Fiskeridirektoratet med virkning fra 1. januar 2003. Instituttet er nå direkte underlagt Fiskeridepartementet og har endret navn til Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES).

01.01.2016* Består via omorganisering

Fra 1. januar 2016 får Fiskeridirektoratet ny regionstruktur. Antall regioner reduseres fra sju til 5. Samtidig blir enkelte arbeidsoppgaver flyttet fra hovedkontoret i Bergen til regionene. Endringene i regionstrukturen er:
- Region Finnmark og region Troms samles til en region; region Nord med hovedkontor og ledelse i Tromsø.
- Region Trøndelag og region Møre samles til en region; region Midt med hovedkontor og ledelse i Ålesund.

Fiskeridirektoratet vil i framtiden være representert på disse stedene langs kysten:

- region Nord: Tromsø, Finnsnes, Vadsø, Båtsfjord, Honningsvåg og Hammerfest
- region Nordland; Bodø, Sortland, Leknes, Svolvær, Sandnessjøen
- region Midt: Ålesund, Trondheim, Rørvik, Kristiansund
- region Vest: Måløy, Bergen
- region Sør: Egersund, Kopervik, Fredrikstad

Disse kontorene blir lagt ned i løpet av 2016:

- Vardø, Kjøllefjord, Havøysund og Skjervøy (region Nord)
- Brønnøysund (region Nordland)
- Sistranda, Fosnavåg (region Midt)
- Kristiansand (region Sør)

01.11.2022 Består via omorganisering

Fiskeridirektoratet ny organisering 1.11.2022

Fiskeridirektoratet organiseres etter funksjoner. Fiskeridirektoratet går fra å ha et hovedkontor i Bergen og fem regioner, til to nasjonale divisjoner. Divisjonene er delt mellom forvaltningsoppgaver og kontroll- og tilsynsoppgaver.

Det skal opprettes tre lederklynger i henholdsvis Bergen (hovedkontor), Bodø og Tromsø. Fra 1. november vil det bli opprettet to landsdekkende divisjoner, en for forvaltning og en for kontroll og tilsyn. Ledelse for forvaltningsdivisjonen skal ha kontorsted i Tromsø, mens ledelsen for kontroll og tilsyn skal ha kontorsted i Bodø. I tillegg skal ledelsen for fartøy og deltakerseksjonen ligge i Vadsø og ledelsen for seksjon for reaksjoner skal ligge i Ålesund.

Direktoratet viderefører sine 20 kontorer langs hele kysten fra Vadsø i nord til Fredrikstad i sør.

Kontorene med flest ansatte er fortsatt Tromsø, Bodø, Ålesund, Måløy, Bergen og Egersund.

Fiskeridirektoratet har også kontorer i Vadsø, Båtsfjord, Honningsvåg, Hammerfest, Finnsnes, Sortland, Svolvær, Leknes, Sandnessjøen, Rørvik, Trondheim, Kristiansund, Kopervik og Fredrikstad.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.