FORVALTNINGSDATABASEN

Lagmannsrettene

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 65 54 119 65 42 107 12 12
1981 65 53 118 65 41 106 12 12
1982 65 51 116 65 39 104 12 12
1983 67 55 122 67 47 114 8 8
1984 70 55 125 70 44 114 11 11
1985 72 58 130 72 46 118 12 12
1986 74 56 130 74 44 118 12 12
1987 74 53 127 74 42 116 11 11
1988 69 64 133 68 52 120 1 12 13
1989 65 68 133 65 60 125 8 8
1990 75 73 148 75 67 142 6 6
1991 77 74 151 77 71 148 3 3
1992 62 76 138 62 69 131 7 7
1993 70 79 149 70 69 139 10 10
1994 69 87 156 68 69 137 1 18 19
1995 83 95 178 83 79 162 16 16
1996 93 97 190 93 79 172 18 18
1997 105 110 215 105 88 193 22 22
1998 109 111 220 109 87 196 24 24
1999 107 109 216 107 89 196 20 20
2000 9 88 97 9 64 73 24 24
2001 9 87 96 8 64 72 1 23 24
2002 8 93 101 7 67 74 1 26 27
2003 8 95 103 6 72 78 2 23 25
2004 8 101 109 7 78 85 1 23 24
2005 11 98 109 8 80 88 3 18 21
2006 13 107 120 10 83 93 3 24 27
2007 10 106 116 10 84 94 22 22
2008 9 110 119 9 85 94 25 25
2009 14 110 124 14 88 102 22 22
2010 12 102 114 11 78 89 1 24 25
2011 11 106 117 11 82 93 24 24
2012 11 106 117 11 79 90 27 27
2013 13 108 121 12 81 93 1 27 28
2014 13 109 122 12 83 95 1 26 27
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 55 41 49 55 40 49 47 47
1981 54 41 49 54 40 49 48 48
1982 55 43 50 55 42 50 47 47
1983 55 43 50 55 42 50 48 48
1984 54 43 49 54 42 50 48 48
1985 56 43 50 56 43 51 43 43
1986 56 43 51 56 43 51 43 43
1987 57 43 51 57 43 52 42 42
1988 55 41 48 55 41 49 43 42
1989 54 42 48 54 42 48 46 46
1990 53 41 47 53 41 47 45 45
1991 52 43 47 52 43 47
1992 52 44 48 52 43 48 48 48
1993 52 44 48 52 44 48 47 47
1994 53 44 48 53 45 49 42 42
1995 52 45 48 52 45 49 42 42
1996 52 45 48 52 46 49 43 43
1997 52 45 48 52 46 49 43 43
1998 51 46 48 51 47 49 43 43
1999 52 46 49 52 46 50 47 47
2000 54 45 46 54 45 46 44 44
2001 54 45 46 52 45 45 46 46
2002 57 45 46 56 45 46 45 46
2003 58 47 47 56 46 47 48 49
2004 57 46 46 56 45 46 46 47
2005 53 45 46 52 46 46 44 46
2006 48 46 46 47 46 46 46 47
2007 48 47 47 48 47 47 45 45
2008 49 47 47 49 47 48 46 46
2009 44 49 48 44 49 48 47 47
2010 45 49 49 47 49 49 49 49
2011 48 49 49 48 48 48 50 50
2012 49 48 48 49 47 47 50 50
2013 49 48 48 48 48 48 49 50
2014 50 48 49 49 48 48 49 49

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.11.2002 Flytting inn i eller ut av etat/gruppe

(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Type enhet: Gruppe

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.