FORVALTNINGSDATABASEN

Politi- og lensmannsetaten

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2001 7365 3879 11244 7238 2649 9887 127 1230 1357
2002 7493 4031 11524 7363 2841 10204 130 1190 1320
2003 7475 4175 11650 7340 3015 10355 135 1160 1295
2004 7631 4357 11988 7489 3126 10615 142 1231 1373
2005 7950 4674 12624 7799 3393 11192 151 1281 1432
2006 8006 4967 12973 7849 3638 11487 157 1329 1486
2007 7948 5178 13126 7770 3845 11615 178 1333 1511
2008 8179 5418 13597 7805 4069 11874 374 1349 1723
2009 7750 5478 13228 7561 4252 11813 189 1226 1415
2010 8062 6037 14099 7878 4863 12741 184 1174 1358
2011 8054 6097 14151 7844 4859 12703 210 1238 1448
2012 7969 6139 14108 7754 4910 12664 215 1229 1444
2013 8138 6421 14559 7916 5221 13137 222 1200 1422
2014 8346 6634 14980 8133 5520 13653 213 1114 1327
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2001 41 40 40 41 39 40 41 42 41
2002 41 40 40 41 39 40 41 42 42
2003 41 40 41 41 40 40 40 42 42
2004 41 41 41 41 40 41 41 42 42
2005 41 41 41 41 41 41 42 42 42
2006 42 42 42 42 41 41 41 43 43
2007 42 42 42 42 41 42 43 43 43
2008 42 42 42 42 42 42 43 44 44
2009 42 42 42 42 42 42 45 45 45
2010 42 42 42 42 41 42 44 46 46
2011 42 42 42 42 42 42 44 46 45
2012 42 43 42 42 42 42 45 46 46
2013 42 42 42 42 41 42 43 46 46
2014 42 42 42 42 41 42 43 46 46

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.