Forvaltningsdatabasen

Utlendingsdirektoratet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1988 72 135 207 72 121 193 14 14
1989 98 220 318 92 198 290 6 22 28
1990 83 206 289 80 178 258 3 28 31
1991 90 216 306 88 177 265 2 39 41
1992 93 205 298 91 164 255 2 41 43
1993 100 222 322 97 175 272 3 47 50
1994 117 233 350 112 175 287 5 58 63
1995 110 225 335 105 170 275 5 55 60
1996 93 220 313 84 163 247 9 57 66
1997 96 222 318 89 148 237 7 74 81
1998 92 214 306 86 145 231 6 69 75
1999 115 231 346 103 166 269 12 65 77
2000 125 290 415 120 265 385 5 25 30
2001 141 315 456 126 257 383 15 58 73
2002 196 468 664 185 390 575 11 78 89
2003 198 499 697 183 399 582 15 100 115
2004 214 495 709 201 393 594 13 102 115
2005 238 525 763 223 421 644 15 104 119
2006 193 413 606 181 341 522 12 72 84
2007 206 462 668 197 398 595 9 64 73
2008 254 610 864 238 534 772 16 76 92
2009 322 767 1089 311 670 981 11 97 108
2010 364 813 1177 351 713 1064 13 100 113
2011 335 748 1083 319 619 938 16 129 145
2012 327 731 1058 309 605 914 18 126 144
2013 311 719 1030 293 583 876 18 136 154
2014 300 695 995 287 564 851 13 131 144
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1988 35 37 36 35 36 36 42 42
1989 35 36 36 35 36 36 29 36 35
1990 37 37 37 37 37 37 38 38
1991 37 37 37 37 38 37 36 36
1992 37 38 38 37 38 38 38 38
1993 37 38 38 37 38 38 38 38
1994 37 39 38 37 39 38 40 37 38
1995 38 40 39 37 40 39 41 39 39
1996 39 41 40 39 41 40 36 39 39
1997 39 41 40 39 42 41 40 40 40
1998 39 42 41 39 42 41 37 40 40
1999 39 41 41 39 41 41 39 41 41
2000 39 40 40 40 40 40 34 45 43
2001 39 46 44 39 47 44 38 44 42
2002 38 42 41 37 42 41 41 41 41
2003 38 39 38 37 38 38 42 40 40
2004 39 39 39 38 39 39 43 41 41
2005 39 40 39 39 39 39 43 40 41
2006 39 40 40 39 40 39 45 40 40
2007 39 39 39 39 39 39 45 42 42
2008 39 38 38 38 37 38 42 42 42
2009 38 37 37 38 37 37 45 41 41
2010 38 37 38 38 37 37 42 40 40
2011 40 39 39 40 38 39 43 39 40
2012 41 39 40 41 39 40 42 40 40
2013 42 40 41 42 40 41 42 41 41
2014 43 41 42 43 41 42 46 42 42

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.2006 Består via utskilling

Utskilte enheter fra denne enheten:

Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi) IMDi ble opprettet 1. januar 2006 som kompetansesenter og pådriver for integrering og mangfold. Direktoratet samarbeider med innvandrerorganisasjoner/-grupper, kommuner, statlige etater og privat sektor. IMDi gir råd og iverksetter statlig politikk. Da beslutningen om å dele Utlendingsdirektoratet (UDI) og å opprette Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) ble fattet, ble det av økonomiske og faglige hensyn besluttet at de to direktoratene skulle samlokaliseres. Samlokaliseringen innebærer at en rekke fellesadministrative funksjoner videreføres i sin nåværende form og utføres av UDI for begge direktoratene.

01.01.2022* Består via omorganisering

Fra 1.1.2022 endrer UDI sin organisasjonsmodell. Endringen innebærer en overgang fra et geografisk organisasjonsprinsipp til et funksjonsprinsipp med geografi på lavere organisatoriske nivå.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.