FORVALTNINGSDATABASEN

Utlendingsdirektoratet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1988* Nyopprettelse

Navn: Utlendingsdirektoratet
Kort navn: UDI
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 10 Sosial beskyttelse
Type enhet: Etat
Lokalisering: -1

01.01.2006 Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)
Type enhet: Etat

Utlendingsdirektoratet (UDI) blir i den nye regjeringen lagt inn under Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID)

01.01.2006 Består via utskilling

Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Utskilte enheter fra denne enheten:

Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi) IMDi ble opprettet 1. januar 2006 som kompetansesenter og pådriver for integrering og mangfold. Direktoratet samarbeider med innvandrerorganisasjoner/-grupper, kommuner, statlige etater og privat sektor. IMDi gir råd og iverksetter statlig politikk. Da beslutningen om å dele Utlendingsdirektoratet (UDI) og å opprette Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) ble fattet, ble det av økonomiske og faglige hensyn besluttet at de to direktoratene skulle samlokaliseres. Samlokaliseringen innebærer at en rekke fellesadministrative funksjoner videreføres i sin nåværende form og utføres av UDI for begge direktoratene.

01.01.2010 Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)
Type enhet: Etat

Jf. nedleggelsen av det gamle Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

01.01.2022* Består via omorganisering

Fra 1.1.2022 endrer UDI sin organisasjonsmodell. Endringen innebærer en overgang fra et geografisk organisasjonsprinsipp til et funksjonsprinsipp med geografi på lavere organisatoriske nivå.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.