FORVALTNINGSDATABASEN

Justervesenet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 32 5 37 32 3 35 2 2
1981 37 4 41 36 3 39 1 1 2
1982 37 4 41 36 3 39 1 1 2
1983 35 5 40 34 5 39 1 1
1984 35 6 41 35 6 41
1985 37 5 42 37 5 42
1986 34 7 41 34 7 41
1987 35 5 40 35 5 40
1988 38 5 43 38 5 43
1989 40 8 48 40 8 48
1990 40 16 56 39 10 49 1 6 7
1991 42 19 61 41 11 52 1 8 9
1992 42 22 64 41 14 55 1 8 9
1993 44 23 67 43 16 59 1 7 8
1994 56 26 82 56 17 73 9 9
1995 61 28 89 60 17 77 1 11 12
1996 61 32 93 61 21 82 11 11
1997 61 31 92 61 18 79 13 13
1998 63 31 94 63 20 83 11 11
1999 64 32 96 64 20 84 12 12
2000 68 33 101 68 20 88 13 13
2001 64 32 96 63 24 87 1 8 9
2002 63 32 95 62 25 87 1 7 8
2003 67 29 96 66 22 88 1 7 8
2004 68 29 97 67 20 87 1 9 10
2005 66 30 96 65 21 86 1 9 10
2006 70 30 100 69 22 91 1 8 9
2007 64 35 99 63 29 92 1 6 7
2008 61 36 97 60 29 89 1 7 8
2009 66 36 102 63 33 96 3 3 6
2010 61 24 85 59 21 80 2 3 5
2011 62 25 87 59 24 83 3 1 4
2012 65 25 90 62 23 85 3 2 5
2013 68 28 96 64 25 89 4 3 7
2014 68 29 97 65 27 92 3 2 5
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 47 37 46 47 46
1981 44 44 45 44
1982 45 44 45 45
1983 44 34 43 44 34 43
1984 43 33 42 43 33 42
1985 42 36 41 42 36 41
1986 43 32 41 43 32 41
1987 42 27 40 42 27 40
1988 42 23 40 42 23 40
1989 43 25 40 43 25 40
1990 43 36 41 43 28 40 50 46
1991 43 36 41 44 30 41 45 42
1992 43 37 41 43 30 40 49 46
1993 43 37 41 43 32 40 49 50
1994 41 37 40 41 30 39 49 49
1995 42 37 40 42 31 40 47 45
1996 41 37 40 41 31 39 48 48
1997 42 39 41 42 34 40 46 46
1998 42 38 41 42 34 40 47 47
1999 43 38 41 43 36 41 42 42
2000 42 39 41 42 37 41 42 42
2001 42 39 41 43 38 41 44 41
2002 43 41 43 43 40 42 46 44
2003 43 42 43 43 41 43 46 44
2004 44 42 44 44 40 43 48 49
2005 45 43 44 45 42 44 45 45
2006 44 44 44 44 41 43 51 50
2007 44 44 44 44 43 44 52 51
2008 47 43 46 47 42 45 50 50
2009 46 43 45 46 43 45 47
2010 46 42 45 46 42 45 42
2011 47 42 45 47 42 45
2012 47 44 46 46 44 46 51
2013 47 44 46 47 45 46 48
2014 48 44 47 48 44 47 45

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.09.2011* Består via omorganisering

Overgang fra geografisk organisasjonsprinsipp til funksjonsbasert organisering med geografi på lavere organisatorisk nivå.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.