FORVALTNINGSDATABASEN

Vassdrags- og energiforvaltning - regionkontor

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser oversikt over desentraliserte statlige enheter og desentraliserte etatsenheter.

Desentraliserte enheter og antall

ÅrAntallNavnDesentraliserte
1947 3 regionkontor etatsenheter
1948 3 regionkontor etatsenheter
1949 3 regionkontor etatsenheter
1950 3 regionkontor etatsenheter
1951 3 regionkontor etatsenheter
1952 3 regionkontor etatsenheter
1953 3 regionkontor etatsenheter
1954 3 regionkontor etatsenheter
1955 3 regionkontor etatsenheter
1956 3 regionkontor etatsenheter
1957 3 regionkontor etatsenheter
1958 3 regionkontor etatsenheter
1959 3 regionkontor etatsenheter
1960 3 regionkontor etatsenheter
1961 3 regionkontor etatsenheter
1962 3 regionkontor etatsenheter
1963 3 regionkontor etatsenheter
1964 3 regionkontor etatsenheter
1965 3 regionkontor etatsenheter
1966 3 regionkontor etatsenheter
1967 3 regionkontor etatsenheter
1968 3 regionkontor etatsenheter
1969 3 regionkontor etatsenheter
1970 3 regionkontor etatsenheter
1971 5 regionkontor etatsenheter
1972 5 regionkontor etatsenheter
1973 5 regionkontor etatsenheter
1974 5 regionkontor etatsenheter
1975 5 regionkontor etatsenheter
1976 5 regionkontor etatsenheter
1977 5 regionkontor etatsenheter
1978 5 regionkontor etatsenheter
1979 5 regionkontor etatsenheter
1980 5 regionkontor etatsenheter
1981 5 regionkontor etatsenheter
1982 5 regionkontor etatsenheter
1983 5 regionkontor etatsenheter
1984 5 regionkontor etatsenheter
1985 5 regionkontor etatsenheter
1986 5 regionkontor etatsenheter
1987 5 regionkontor etatsenheter
1988 5 regionkontor etatsenheter
1989 5 regionkontor etatsenheter
1990 5 regionkontor etatsenheter
1991 5 regionkontor etatsenheter
1992 5 regionkontor etatsenheter
1993 5 regionkontor etatsenheter
1994 5 regionkontor etatsenheter
1995 5 regionkontor etatsenheter
1996 5 regionkontor etatsenheter
1997 5 regionkontor etatsenheter
1998 5 regionkontor etatsenheter
1999 5 regionkontor etatsenheter
2000 5 regionkontor etatsenheter
2001 5 regionkontor etatsenheter
2002 5 regionkontor etatsenheter
2003 5 regionkontor etatsenheter
2004 5 regionkontor etatsenheter
2005 5 regionkontor etatsenheter
2006 5 regionkontor etatsenheter
2007 5 regionkontor etatsenheter
2008 5 regionkontor etatsenheter
2009 5 regionkontor etatsenheter

Antall

Kartleggingen er gjennomført i et utvalg år i tidsperioden. I de tilfeller hvor det har vært endring mellom to kartlagte år – og det følgelig ikke vites i hvilket år endringen skjedde – er antallet estimert (gjennomsnittet av ytterverdiene, avrundet oppover). Estimerte antall er merket med (est.).

Merk

'Desentraliserte stalige enheter' vil si enheter som rapporterer direkte til et departement, uten at det eksisterer et mellomliggende direktorat eller tilsvarende.

'Desentraliserte etatsenheter' vil si enheter som også har et mellomnivå mellom seg og departementet, det være seg et direktorat eller tilsvarende.