FORVALTNINGSDATABASEN

Jernbaneverket

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1997 3322 432 3754 3280 339 3619 42 93 135
1998 3306 434 3740 3258 342 3600 48 92 140
1999 3280 463 3743 3166 351 3517 114 112 226
2000 3206 454 3660 3088 341 3429 118 113 231
2001 3192 481 3673 3086 363 3449 106 118 224
2002 3132 494 3626 3025 375 3400 107 119 226
2003 3084 499 3583 2990 382 3372 94 117 211
2004 3036 486 3522 2950 386 3336 86 100 186
2005 2779 495 3274 2692 369 3061 87 126 213
2006 2521 479 3000 2441 389 2830 80 90 170
2007 2458 446 2904 2435 411 2846 23 35 58
2008 2424 464 2888 2397 421 2818 27 43 70
2009 2513 548 3061 2431 459 2890 82 89 171
2010 2642 607 3249 2548 514 3062 94 93 187
2011 2828 724 3552 2741 628 3369 87 96 183
2012 3001 789 3790 2911 695 3606 90 94 184
2013 3104 829 3933 2953 728 3681 151 101 252
2014 3135 861 3996 2936 771 3707 199 90 289
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1997 41 36 41 41 36 41 44 37 39
1998 42 36 41 42 36 41 44 37 39
1999 42 37 42 42 37 42 34 37 35
2000 43 38 42 43 38 43 38 38 38
2001 43 39 43 44 39 43 38 40 39
2002 44 40 43 44 40 44 37 39 38
2003 44 40 44 45 40 44 38 40 39
2004 45 41 45 45 41 45 40 41 41
2005 46 41 45 46 42 45 43 40 41
2006 47 42 46 47 42 46 47 42 44
2007 47 42 46 47 42 46 39 44 42
2008 47 42 46 47 42 46 50 43 46
2009 47 43 46 47 42 46 52 43 47
2010 47 43 46 47 42 46 52 45 49
2011 46 42 45 46 42 45 52 45 49
2012 46 42 45 46 42 45 51 46 49
2013 46 42 45 46 42 45 38 44 41
2014 45 43 45 46 43 46 32 45 36

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.2005* Består via omorganisering

Type enhet: Etat
Relaterte enheter:

Jernbaneverkets forretningsenhet - BaneService som utfører utbyggingsoppgaver og tyngre vedlikeholdsoppgaver, ble fra 1.1.2005 omdannet til et statlig aksjeselskap.

Jf.
Lov om omdanning av Jernbaneverkets forretningsenhet BaneService til aksjeselskap
Ot.prp. nr. 15 (2004-2005), Innst. O. nr. 29 (2004-2005), beslutning. O. nr. 22 (2004-2005)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.