Forvaltningsdatabasen

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2003 272 192 464 254 117 371 18 75 93
2004 397 289 686 378 188 566 19 101 120
2005 382 272 654 366 183 549 16 89 105
2006 395 255 650 376 171 547 19 84 103
2007 377 251 628 359 185 544 18 66 84
2008 381 260 641 359 190 549 22 70 92
2009 368 261 629 347 197 544 21 64 85
2010 366 244 610 346 182 528 20 62 82
2011 361 241 602 344 166 510 17 75 92
2012 346 237 583 335 176 511 11 61 72
2013 355 248 603 342 189 531 13 59 72
2014 357 268 625 344 212 556 13 56 69
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2003 45 45 45 45 45 45 51 46 47
2004 47 45 47 47 45 46 49 46 47
2005 47 45 46 47 44 46 51 47 48
2006 48 45 47 48 45 47 53 46 47
2007 49 46 48 49 45 47 52 48 49
2008 49 46 48 49 45 48 52 48 49
2009 50 47 48 49 46 48 56 50 52
2010 50 47 48 49 46 48 59 48 50
2011 50 47 49 50 47 49 59 48 50
2012 50 47 49 50 47 49 54 48 49
2013 50 46 49 50 46 49 51 47 48
2014 50 45 48 50 45 48 49 47 48

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.03.2018* Består via omorganisering

Fra 1.3.2018 endrer DSB sin organisasjonsmodell. Endringen innebærer en overgang fra et geografisk organisasjonsprinsipp til et funksjonsprinsipp med geografi på lavere organisatoriske nivå.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.