FORVALTNINGSDATABASEN

Klima- og skoginitiativet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2010* Nyopprettelse

Navn: Skogprosjektet
Kort navn: Skogprosjektet
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Kvasikontor
Lokalisering: 301 Oslo

01.01.2012* Navneendring

Navn: Regjeringens klima- og skogprosjekt
Kort navn: KOS

Regjeringens klima- og skogprosjekt ble lansert av statsminister Jens Stoltenberg under klimatoppmøtet på Bali i desember 2007.
Kilde: Regjeringen.no
(www.regjeringen.no/nb/dep/md/tema/klima/klimaogskogprosjektet.html?id=548491)

01.01.2015* Navneendring

Navn: Klima- og skoginitiativet
Kort navn: KOS

01.01.2018* Navneendring

Navn: Klima- og skogsatsingen
Kort navn: Klima- og skogsatsingen

Våren 2008 ble den norske klima- og skogsatsingen etablert. Regjeringen har forlenget satsingen til 2030. Norge har siden 2008 utbetalt om lag 17 milliarder kroner til tiltak som skal redusere utslipp fra avskoging og skogforringelse i utviklingsland.
Kilde: regjeringen.no, januar 2018
(https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/klima/klima--og-skogsatsingen/id2000712/)

01.01.2020* Navneendring

Navn: Klima- og skoginitiativet
Kort navn: KOS

Initiativet jobber langs flere spor for å bidra til redusert tropisk avskoging, bl.a. bilaterale samarbeid med de største regnskoglandene, multilateral innsats, støtte til sivilsamfunnsorganisasjoner og samarbeid med næringsliv for å få til avskogingsfrie forsyningskjeder.
Kilde: regjeringen.no

01.07.2022* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

Saksfelt:
Initiativet jobber langs flere spor for å bidra til redusert tropisk avskoging, blant annet bilaterale samarbeid med de største regnskoglandene, multilateral innsats, støtte til sivilsamfunnsorganisasjoner og samarbeid med næringsliv for å få til avskogingsfrie forsyningskjeder.
Kilde: regjeringen.no

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.