FORVALTNINGSDATABASEN

Sør-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.09.2003* Ny via omorganisering

Navn: Sør-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt
Kort navn: Sør-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
COFOG: 02 Forsvar
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 1601 Trondheim

Sivilforsvaret er nå organisert i 20 distrikter som dekker hele landet og sørger for den daglige driften lokalt. Organiseringen gir en felles myndighetslinje fra sentralt til lokalt nivå innen brannvern, redningstjeneste, sivilforsvar og generell beredskap.

01.09.2003* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

Sivilforsvaret er nå organisert i 20 distrikter som dekker hele landet og sørger for den daglige driften lokalt. Organiseringen gir en felles myndighetslinje fra sentralt til lokalt nivå innen brannvern, redningstjeneste, sivilforsvar og generell beredskap.
I DSB er det Avdeling for brann, redning og sivilforsvar (BRS) som forestår styringen av Sivilforsvaret.

Distriktene er:

- Aust-Agder sivilforsvarsdistrikt (4808 Arendal)
- Buskerud sivilforsvarsdistrikt (3048 Drammen)
- Hedmark sivilforsvarsdistrikt (2326 Hamar)
- Hordaland sivilforsvarsdistrikt (5224 Nesttun)
- Midtre-Hålogaland sivilforsvarsdistrikt (9406 Harstad)
- Møre og Romsdal sivilforsvarsdistrikt (6416 Molde)
- Nordland sivilforsvarsdistrikt (8006 Bodø)
- Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt (7714 Steinkjer)
- Oppland Sivilforsvarsdistrikt (2850 Lena)
- Oslo og Akershus sivilforsvarsdistrikt (0962 Oslo)
- Øst-Finnmark sivilforsvarsdistrikt (9915 Kirkenes)
- Østfold sivilforsvarsdistrikt (1705 Sarpsborg)
- Rogaland sivilforsvarsdistrikt (4323 Sandnes)
- Sogn og Fjordane sivilforsvarsdistrikt (6852 Sogndal)
- Sør-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt (7026 Trondheim)
- Telemark sivilforsvarsdistrikt (3924 Porsgrunn)
- Troms sivilforsvarsdistrikt (9269 Tromsø)
- Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt (4605 Kristiansand)
- Vest-Finnmark sivilforsvarsdistrikt (9615 Hammerfest)
- Vestfold sivilforsvarsdistrikt (3291 Stavern)

I tillegg finnes:
- Sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter, Oppland sivilforsvarsdistrikt (2850 Lena)
- Sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter, Rogaland sivilforsvarsdistrikt (4323 Sandnes)
- Sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter, Sør-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt (7026 Trondheim)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.