FORVALTNINGSDATABASEN

Namsfogden i Tønsberg og Nøtterøy

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Ny via omorganisering

Dato: 01.01.2007 (tidspunkt ikke bekreftet)

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 56732
Navn: Namsfogden i Tønsberg og Nøtterøy
Kort navn: Namsfogden i Tønsberg og Nøtterøy
Engelsk navn: Tønsberg og Nøtterøy Enforcement Office
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Overordnet departement: Justis- og beredskapsdepartementet
Overordnet: Politidirektoratet
Tilhører gruppe : Namsfogdene
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 3803 Tønsberg
Organisasjonsnummer: 874728802
Ogranisjonsprinsipp: Geografi