FORVALTNINGSDATABASEN

Politidirektoratet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Ny via omorganisering

Dato: 01.01.2001
Relaterte enheter:

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 13655
Navn: Politidirektoratet
Kort navn: POD
Engelsk navn: National Police Directorate
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Siste registrerte hovedoppgave (2009): Annen myndighetsutøving
Tilhører etat: Politi- og lensmannsetaten
Type enhet: Hovedkontor
Lokalisering: 301 Oslo
Organisasjonsnummer: 982533767
Ogranisjonsprinsipp: Geografi