FORVALTNINGSDATABASEN

Konfliktrådet i Øst-Finnmark

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyinnskrevet

Dato: 01.01.2004 (tidspunkt ikke bekreftet)

Nedlagt via innlemming

Dato: 31.12.2018 (tidspunkt ikke bekreftet)
Enheten ble innlemmet i:

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 56751
Navn: Konfliktrådet i Øst-Finnmark
Kort navn: Konfliktrådet i Øst-Finnmark
Engelsk navn: Øst-Finnmark Mediation and Reconciliation Service
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Overordnet departement: Justis- og beredskapsdepartementet
Tilhører gruppe : Konfliktrådene
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 2003 Vadsø
Organisasjonsnummer: 986079769
Ogranisjonsprinsipp: Geografi