FORVALTNINGSDATABASEN

Sekretariatet for konfliktrådene

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Ny via omorganisering

Dato: 01.01.2004

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 13669
Navn: Sekretariatet for konfliktrådene
Kort navn: Konfliktrådene
Engelsk navn: National Mediation Service
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Siste registrerte hovedoppgave (2009): Domstol, konflikt, klage, interesseavveiing
Tilhører etat: Konfliktrådene
Type enhet: Hovedkontor
Lokalisering: 301 Oslo
Organisasjonsnummer: 986074481
Ogranisjonsprinsipp: Geografi