FORVALTNINGSDATABASEN

UDI - Regionkontor Vest

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyopprettelse

Dato: 01.01.1988 (tidspunkt ikke bekreftet)

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 56807
Navn: UDI - Regionkontor Vest
Kort navn: RK Vest
Engelsk navn: Norwegian Directorate of Immigration, Western Region Office
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
COFOG: 10 Sosial beskyttelse
Overordnet departement: Justis- og beredskapsdepartementet
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 4601 Bergen
Organisasjonsnummer: 974706423
Ogranisjonsprinsipp: Geografi