FORVALTNINGSDATABASEN

Bjørgvin bispedømmekontor

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyopprettelse

Dato: 16.06.1933 (tidspunkt ikke bekreftet)

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 56827
Navn: Bjørgvin bispedømmekontor
Kort navn: Bjørgvin bispedømmekontor
Engelsk navn: Bjørgvin Diocesan Office
Tilknytningsform: Kirkelig rettssubjekt (fra 1.1.2017)
COFOG: 08 Fritid, kultur og religion
Tilhører gruppe : Bjørgvin bispedømme
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 4601 Bergen
Organisasjonsnummer: 974763575
Ogranisjonsprinsipp: Geografi