FORVALTNINGSDATABASEN

Nord-Hålogaland bispedømmekontor

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Ny via omorganisering

Dato: 01.10.1952 (tidspunkt ikke bekreftet)

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 56842
Navn: Nord-Hålogaland bispedømmekontor
Kort navn: Nord-Hålogaland bispedømmekontor
Engelsk navn: Nord-Hålogaland Diocesan Office
Tilknytningsform: Kirkelig rettssubjekt (fra 1.1.2017)
COFOG: 08 Fritid, kultur og religion
Tilhører gruppe : Nord-Hålogaland bispedømme
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 5401 Tromsø
Organisasjonsnummer: 974764946
Ogranisjonsprinsipp: Geografi