FORVALTNINGSDATABASEN

Kriminalomsorgsdirektoratet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser alle enheter som er relatert til denne enheten (i fet skrifttype). (Navn til enhetene er siste registrerte navn.)

Vis kun direkte relaterte enheter | Vis alle (indirekte) relaterte enheter

Dato Enhet A Endring Relasjon Enhet B
30.06.2013 Kriminalomsorgens IT-tjeneste 303 Enheten ble innlemmet i: Kriminalomsorgsdirektoratet
01.07.2013 Justis- og beredskapsdepartementet 211 Relaterte enheter: Kriminalomsorgsdirektoratet
01.07.2013 Kriminalomsorgsdirektoratet 203 Innlemmede enheter: Kriminalomsorgens IT-tjeneste
01.07.2013 Avdeling for kriminalitetsforebygging 202 Utskilte enheter fra denne enheten: Kriminalomsorgsdirektoratet
01.07.2013 Kriminalomsorgsdirektoratet 102 Utskilt fra: Avdeling for kriminalitetsforebygging