FORVALTNINGSDATABASEN

Analyse- og virkemiddelseksjonen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2014* Ny via omorganisering

Navn: Klima- og markedsseksjonen
Kort navn: KM
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Seksjon
Overordnet: Klimaavdelingen
Lokalisering: 301 Oslo

Ansvarsfelt:
Seksjonen har koordineringsansvar for den nasjonale klimapolitikken og arbeider med utvikling og implementering av nye virkemidler for å redusere klimagassutslippene bl.a. innenfor sektorene skog, jordbruk, petroleum og fastlandsindustri. Seksjonen har også ansvar for departementets arbeid med nasjonal klimaforskning og -overvåkning.

Seksjonen bidrar i arbeidet med internasjonale klimaforhandlinger, og har ansvar for oppfølging og utvikling av Norges internasjonale forpliktelser under Klimakonvensjonen og Kyotoprotokollen. Seksjonen deltar i internasjonalt samarbeid på klimaområdet for øvrig innen bl.a. FN, OECD, ICAO, Nordisk Råd og EU/EØS.

Seksjonen har ansvar for arbeidet med EUs klimakvotesystem og arbeidet med utvikling av nye kvotehandelsmekanismer internasjonalt, samt den norske CO2-kompensasjonsordningen. Seksjonen deltar også i nasjonale og internasjonale prosesser knyttet til CO2-fangst og lagring (CCS).

(Kilde: www.regjeringen.no)

01.01.2016* Navneendring

Navn: Klima- og energiseksjonen
Kort navn: KE

Oppgaver:
Klima- og energiseksjonen (KE) har koordineringsansvar for den nasjonale klimapolitikken og arbeider med utvikling og oppfølging av virkemidler for å redusere klimagassutslippene, blant annet innenfor sektorene bygg, skog, petroleum, fastlandsindustri og energiforsyning, samt virkemidler for å fremme fornybar energi og energieffektivisering. KE bidrar i arbeidet med internasjonale klimaforhandlinger, og har ansvar for oppfølging og utvikling av Norges internasjonale forpliktelser under klimakonvensjonen og Kyotoprotokollen. Seksjonen deltar i internasjonalt samarbeid på klimaområdet for øvrig innen blant annet FN, EU/EØS og andre relevante fora. KE har ansvar for arbeidet med EUs klimakvotesystem og dialogen med EU om felles oppfyllelse av klimamålene for 2030. Seksjonen har også ansvar for den norske CO2-kompensasjonsordningen og deltar i prosesser knyttet til CO2-fangst og -lagring (CCS). KE har et koordinerende ansvar for arbeidet med regjeringens strategi for grønn konkurransekraft og det grønne skiftet.

Kilde: regjeringen.no

01.01.2019* Navneendring

Navn: Analyse- og virkemiddelseksjonen
Kort navn: Analyse- og virkemiddelseksjonen

Analyse- og virkemiddelseksjonen
Klima- og energiseksjonen (KE) har koordineringsansvar for den nasjonale klimapolitikken og arbeider med utvikling og oppfølging av virkemidler for å redusere klimagassutslippene, blant annet innenfor sektorene bygg, skog, petroleum, fastlandsindustri og energiforsyning, samt virkemidler for å fremme fornybar energi og energieffektivisering. KE bidrar i arbeidet med internasjonale klimaforhandlinger, og har ansvar for oppfølging og utvikling av Norges internasjonale forpliktelser under klimakonvensjonen og Kyotoprotokollen. Seksjonen deltar i internasjonalt samarbeid på klimaområdet for øvrig innen blant annet FN, EU/EØS og andre relevante fora. KE har ansvar for arbeidet med EUs klimakvotesystem og dialogen med EU om felles oppfyllelse av klimamålene for 2030. Seksjonen har også ansvar for den norske CO2-kompensasjonsordningen og deltar i prosesser knyttet til CO2-fangst og -lagring (CCS). KE har et koordinerende ansvar for arbeidet med regjeringens strategi for grønn konkurransekraft og det grønne skiftet.
Kilde: regjeringen.no, januar 2019

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.