FORVALTNINGSDATABASEN

Natur- og samfunnseksjonen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2014* Ny via omorganisering

Navn: Samfunnsanalyseseksjonen
Kort navn: SMA
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Seksjon
Lokalisering: 301 Oslo

Ansvarsfelt (kilde: regjeringen.no):
- Sammenhengen mellom økonomisk utvikling og utviklingen i miljøet, herunder samfunnsøkonomiske analyser.
- Nasjonalbudsjettet og andre sektorovergripende meldinger, etc.
- Økonomiske virkemidler.
- Miljødata.
- Koordinerer miljøvernforskning og miljøovervåking.
- Internasjonalt samarbeid innen miljøøkonomi, forskning og overvåking/miljødata.
- Koordineringsansvar m.m. ifm. OECDs arbeid med miljøøkonomiske problemstillinger.

01.01.2016* Navneendring

Navn: Samfunnsøkonomi- og virkemiddelseksjonen
Kort navn: Samfunnsøkonomi- og virkemiddelseksjonen

Seksjonen arbeider med sammenhengene mellom økonomisk utvikling og utviklingen i miljøet. Seksjonen ser på hva som påvirker naturen negativt, og hvilke virkemidler det er lurt å bruke. Avgifter, arealforvaltning og konsekvensutredninger er viktige verktøy som vurderes.
Kilde: regjeringen.no

01.01.2016* Består via innlemming

Innlemmede enheter:

Oppgaver:
Sammenhengen mellom økonomisk utvikling og utviklingen i miljøet, OECD-samarbeid, miljøavgifter, nasjonalt og internasjonalt (EØS og UNECE) arbeid med konsekvensutredninger, generell naturmangfoldpolitikk, naturmangfoldloven, plansaker og saker om utbygging av fornybar energi.

Kilde: regjeringen.no

01.01.2023* Navneendring

Navn: Natur- og samfunnseksjonen
Kort navn: SAMFUNN

Saksfelt:
Seksjonen arbeider med sammenhengene mellom samfunnsutvikling og utviklingen i naturen. Seksjonen utvikler en helhetlig og økosystembasert forvaltning og ser på hvordan samfunnet kan håndtere naturrisiko. Videre koordinerer seksjonen arbeidet med å ta vare på truet natur og utvikler naturregnskap. Seksjonen har også ansvaret for arbeid med å kartlegge og overvåke norsk natur, samt oppgaver knyttet til arealforvaltning, energisaker og regelverket om konsekvensutredninger.
Kilde: regjeringen.no, jan 2023

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.