FORVALTNINGSDATABASEN

EØS- og handelsseksjonen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2014* Ny via omorganisering

Navn: EØS- og handelsseksjonen
Kort navn: EØS
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Seksjon
Lokalisering: 301 Oslo

Ansvarsfelt (kilde: www.regjeringen.no):
- Ansvar for miljøaspekter i handels- og investeringsavtaler, bilateralt og mulitilateralt.
- Hovedansvar for MDs oppfølgning av EØS-avtalen, herunder strategi for påvirkning av EU, beslutningsprosessen i EØS, gjennomføring og overholdelse av EØS-avtalen, samt EØS-midlene.
- Arbeidet med miljøsaker i Nordisk ministerråd.
- Bærekraftig produksjon og forbruk, herunder miljømerking og miljøkrav i offentlige anskaffelser.
- Miljøinformasjonsloven og Århuskonvensjonen.
- Koordinering av arbeidet med tverrgående miljøfolkerettslige problemstillinger.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.