FORVALTNINGSDATABASEN

Trondheim Symfoniorkester og Opera

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1962* Nyinnskrevet

Navn: Trondheim Symfoniorkester
Kort navn: Trondheim Symfoniorkester
Tilknytningsform: Statstilknyttet stiftelse (sentralstiftelse)
COFOG: 08 Fritid, kultur og religion
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 1601 Trondheim

Trondheim Symfoniorkester & Opera er en av landets største kulturinstitusjoner med en historie som strekker seg tilbake til 1909, da ildsjeler inviterte til de første abonnementskonsertene. Olavsjubileet i 1930 førte med seg et oppsving, men det var først etter opprettelsen av Trondheim Kammerorkester i 1947 at det moderne profesjonelle orkesteret begynte å ta form. TSO ble overtatt av staten og NRK i 1962.

Kilde: www.tso.no/om-tso

01.01.1982* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1990* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1991* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Overordnet: Kulturdepartementet

01.01.2002* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2010* Består via innlemming

Innlemmede enheter:
  • Musikkteateret i Trondheim

Musikkteateret i Trondheim (ORGNR 879268672) ble innlemmet i Trondheim Symfoniorkester.

01.01.2018* Navneendring

Navn: Trondheim Symfoniorkester og Opera
Kort navn: TSO
Lokalisering: 5001 Trondheim

I forslaget til vedtektsendringer skal TSO heretter hete Trondheim Symfoniorkester og Opera. Styret i TSO består av sju medlemmer med varamedlemmer. Tidligere var det staten v/ Kulturdepartementet som oppnevnte styreleder og halvparten av styret i TSO. Vedtektsendringene innebærer videre at nå har Sør-Trøndelag fylkeskommune fått dette ansvaret, mens Trondheim kommune oppnevner ett medlem og de to siste er ansatterepresentanter som før.

Kilde: Adressavisen
(https://www.adressa.no/kultur/musikk/2017/05/31/TSO-vil-endre-navnet-14806686.ece)