FORVALTNINGSDATABASEN

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Ny via sammenslåing

Dato: 01.01.2016

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 57388
Navn: Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten
Kort navn: Helseklage
Engelsk navn: National Office for Health Service Appeals
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 07 Helse
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 4601 Bergen
Organisasjonsnummer: 984936966
Ogranisjonsprinsipp: Funksjon